Znanstvena istraživanja

Mast od smole smreke već stoljećima se koristi na sjeveru Finske (Laponija) kao dio tradicionalne medicine za liječenje neinficiranih i inficiranih rana te dekubitusa [1]. Od 2007. do 2011. godine finski liječnici i znanstvenici na čelu s dr. med. Arno Sipponenom su u nizu različitih istraživanja ispitivali jesu li blagotvorni učinci masti od smole smreke, pripravljene u skladu s tradicionalnom recepturom [2], samo narodne priče ili ove masti imaju stvarne terapeutske učinke. Zanimanje za istraživanja na ovom području se pojavilo prije svega zato što su suvremene metode liječenja, kao što su hidro-gelovi, često neučinkovite i skupe [3].

Najnovija istraživanja koja su ispitivala upotrebu masti od smole smreke kod pacijenata u 11 zdravstvenih ustanova u Finskoj, pokazala su da je upotreba te masti značajno pridonijela oporavku od raznih oštećenja kože kao što su rane i inficirani dekubitusi [4-5]. Oko 40 pacijenata je nasumično odabrano za terapiju s tradicionalnom masti od smole smreke ili za terapiju hidro-gelom (hidrokoloidni polimer natrijeve karboksimetil celuloze). Primarni kriterij za ocjenu uspješnosti liječenja bio je potpuno izlječenje inficiranog dekubitusa u određenom roku (6 mjeseci). Sekundarni kriterij uspješnosti je bilo djelomično izlječenje inficiranog dekubitusa i uspješno izliječena bakterijska infekcija. Inficirani dekubitus se većinom javlja zbog pritiska ili trenja na koži (kod dugotrajnog sjedenja ili ležanja), najčešće kod osoba sa smanjenom pokretljivošću (zbog bolesti i visoke starosti).

⇒ Rezultati su pokazali da je u skupini u kojoj su pacijenti tretirani s masti od smole smreke, ozdravilo 94% pacijenata. Tako je ispunjen primarni kriterij za ocjenu uspješnosti liječenja. Ostalih 6% pacijenata je postiglo sekundarni kriterij sa znatnim poboljšanjem i uspješno izliječenom bakterijskom infekcijom.

Skupina koja je bila tretirana s hidro-gelom je postigla značajno slabije rezultate jer je primarni kriterij ozdravljenja postiglo samo 44% pacijenata.

Osim navedenih istraživanja, znanstvenici su dokazali [6-7] da smola smreke ima i antibakterijski učinak (statički) na Gram-pozitivne bakterije i neke vrste Gram-negativnih bakterija. Smola je čak usporila rast najotpornijih bakterija, kao što je na primjer MRSA (meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus, zajednički naziv za vrste zlatnog stafilokoka otporne na širok spektar antibiotika) i VRE (vankomicin rezistentni enterokok).

Daljnja istraživanja su pokazala da smola smreke djeluje odlično i kao antimikotik (sprečava i uništava rast gljivica), a također se može koristiti za liječenje gljivičnih infekcija (na noktima). Naime, 2011. godine isti tim stručnjaka provjerio je učinkovitost smole smreke protiv gljivica. Utvrdili su da smola djeluje protugljivično prema svim dermatofitima (gljivicama koje uzrokuju većinu gljivičnih infekcija kože kod ljudi). [8]

⇒ Ova istraživanja su neposredno potvrdila da smola smreke ima značajan antimikrobni učinak na razvoj patogenih bakterija na koži. Ipak, znanstvenici smatraju da smola smreke nema isključivo samo antimikrobno djelovanje, već da njene aktivne tvari mogu stimulirati regeneraciju stanica i tkiva. Stoga, osim što sprječava daljnje infekcije, smola smreke također pomaže pri samom izlječenju.

Literatura:
[1] A Sipponen, et al., Drug Metabolism Letters, 2007, I; 143–145
[2] J. Lohi, et al., Haava, 2006, 3; 10–13
[3] E. Eriksson, et al., Finnish Medical Journal, 1999, 54; 921–925
[4] A. Sipponen, Journal of Wound Care, 2007, 16; 72–74
[5] A. Sipponen, et al., British Journal of Dermatology, 2008, 158; 1055–1062
[6] J.L. Rios, et al., Journal of Ethnopharmacology, 2005, 51; 80–84
[7] M. Rautio, et al., APMIS, 2007, 115; 335–340
[8] Rautio M at al. 2011. In vitro fungistatic effects of natural coniferous resin from Norway spruce (Picea abies)

Znanstveni članci:
Sipponen A, Jokinen JJ, Sipponen P, Papp A, Sarna S, Lohi J.
Beneficial effect of resin salve in treatment of severe pressure ulcers: a prospective, randomized and controlled multi-center trial.
British Journal of Dermatology 2008;158:1055-62

Sipponen A, Rautio M, Jokinen JJ, Laakso T, Saranpä P, Lohi J.
Resin salve from Norway spruce – a potential method to treat infected chronic skin ulcers?
Drug Metabolism Letters 2007;I:143-5

Rautio M, Sipponen A, Peltola R, Lohi J, Jokinen JJ, Papp A, Carlson P, Siponen P.
Antibacterial effects of home-made resin salve from Norway spruce (Picea abies).
APMIS 2007;115:335-40

Sipponen A, Jokinen JJ, Lohi J.
Resin salve from the Norwegian spruce tree: a “novel” method for the treatment of chronic wounds.
Journal of Wound Care 2007;16:72-74

Oglasi